Maa- ja Metsätalousministeriön asetus sikojen ulkonapitokiellosta astui voimaan 1.6.2018. Asetus määrää, että sikoja saa ulkoiluttaa vain kytkettynä tai asetuksen mukaisen suoja-aidan takana. Vapaana ulkoilu tai ulkoilu muissa kuin asetuksen mukaisessa aitauksessa ei ole sallittua.

Asetuksella pyritään Afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseen villisioista kesysikoihin. Afrikkalainen sikarutto on helposti leviävä eläintauti. Sitä ei toistaiseksi ole todettu Suomessa, mutta sitä on kasvavissa määrin lähialueilla Venäjällä ja Baltian maissa. Sikarutto ei tartu ihmiseen, mutta on sialle tappava tauti, eikä siihen ole hoitoa eikä rokotetta.

Minipossuyhdistys teki vastineen asetusluonnokseen. Aitauksen suoja-aidan rakentamiseen oli mahdollista hakea avustusta 28.2.2018 mennessä ja useat minipossuharrastajat hyödynsivätkin tätä.

MMM:n asetus 26.6.2017 tästä >> (pdf)

MMM ASF sivusto. Aina uusinta tietoa ASF-sikarutosta täällä >>

MMM, tiedote ASF sikarutosta 5.6.2017 tästä >>

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Katri Levonen, p. 0295 16 2385 (30.6. asti ja 10.7. lähtien)
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 0295162439 (30.6. asti)
Aitaamisavustuksesta: vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta, puh. 0295 16 2105 (30.6. asti) etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lisätietoja ASF sikarutosta löydät yhdistyksen sivuilta tästä>>