Loishäätö

Sisäloisista minipossuilla esiintyy lähinnä porsailla harvoin alkueläin kokkideja ja vanhemmilla yksilöillä suolinkaisia sekä piiskamatoja. Possu voi saada tartunnan emältään, suoraan ulkoa tonkiessaan tai välillisesti esim. muiden lemmikkien tai ihmisen jalkineiden välityksellä. Ulkoloisista yleisin on sikakapi. Resistenssin kehittymisen ja myös haittavaikutusten (erityisesti ivermektiini) riskin minimoimiseksi loislääkityksen tulisi olla kohdennettua: oireisiin, näytteisiin ja diagnoosiin tai ainakin selkeään epäilyyn perustuvaa, jotta voidaan toimia todetun tai todennäköisimmän aiheuttajan mukaan. Ulostenäytteet voi lähettää esim. Movet-eläinlaboratorioon tutkittavaksi. Kaikki perheen possut lääkitään samanaikaisesti. Pääsääntöisesti muiden eläinten loiset eivät tartu minipossuun, eikä päinvastoin. Kysy ohjeet eläinlääkäriltä muiden eläinten lääkitykseen ja ympäristön puhdistustarpeeseen. Jatkotutkimuksia tehdään, jos lääkitys ei auta oireisiin.

 

Taulukossa minipossuilla käytettävät loislääkkeet, lisäksi tarvittaessa ympäristön puhdistus, possun pesu, ym.

LOISLÄÄKE TEHO ANNOS JA ANTOTAPA KENELLE?
Fenbendatsoli (esim. Axilur)

 

Sisäloiset 5 mg/kg 3 peräkkäisenä päivänä (piiskamato jopa 12 päivänä) suun kautta

 

Kaikille 2 kertaa vuodessa syksyllä ja keväällä, tai tarvittaessa useamminkin löydösten, oireiden tai riskien (possumäärä, maaperän kontaminaatio) mieluiten ulostenäytteen perusteella.

Sisäloisia oireileville: yskä, ripuli, ruokahaluttomuus, ummetus, laihtuminen, hidastunut kasvu, vatsan pullotus, vastustuskyvyn lasku, loiset ulosteessa/oksennuksessa

Emakko ennen astutusta ja tiineyden aikana 2-3 viikkoa ennen synnytystä. Emakko ja porsaat 2-3 vko, 5 vko ja 7 vko iässä (/ivermektiini). Uudessa kodissa sisäloishäätö annetaan viikko ennen 12 ja 16 vko rokotuksia tai suuressa tartuntapaineessa 2-4 viikon välein 6 kk asti

Ivermektiini Ulko- ja sisäloiset, ei piiskamato

 

200-300 µg/kg kerta-annos, kapissa 2 kertaa 2 viikon välein pistoksena (tai suun kautta – USA), eläinlääkäriltä Ulkoloisia oireileville: kutina, erite korvissa, rupimuodostumat iholla

5 ja 7 viikon ikäisille porsaille, jos kapia ei häädetty vanhemmilta

Huomioitava ivermektiiviherkät koirat ympäristössä!

 

Punkkikarkotteet (ihmisten tai koirien valmisteet) Punkkien (ja kirppujen) häätö ja ennaltaehkäisy Enintään koiran annoksilla

 

Ei tutkittu, hyöty-haitta-arvio

 

Kuukauden vaikuttavilla syötävillä tableteilla (esim. Nexgard, Simparica) ei todettu testatessa haittoja