Minipossu ja laki

Lait ja määräykset asettavat omat vaatimuksensa minipossujen pidolle. Jo minipossua lemmikikseen haaveilevan ja myös minipossun omistajan on hyvä tutustua sikoihin- ja siten minipossuihin – liittyvään lainsäädäntöön, jossa määrätään muun muassa minipossujen tarpeiden täyttämisestä, pitopaikasta, hautaamisesta ja monista muista asioista.

Sovellettavaa lainsäädäntöä ovat mm. seuraavat, tärkeimmät kohdat koottuna alla:

  • Eläinsuojelulaki, 1996/247 (uudistettavana)
  • Eläinsuojeluasetus, 1996/396
  • Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta, 2012/629
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta, 720/2012
  • MMMa varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä, 401/2017

Tarpeet, lajiseura

Lain mukaan minipossun fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet tulee huomioida. Tarjolla tulee olla jatkuvasti turvallista tongittavaa ja tutkittavaa.

Minipossulla tulisi aina olla lajiseuraa ja yhdistämistä tulee välttää, joten lajiseura tulisi olla alusta alkaen. Tarvittaessa yhdistämisessä tulee kiinnittää huomiota mahdollisiin käyttäytymisongelmiin mm. piiloutumis- ja väistömahdollisuuksia tarjoten. Yksinään pidettävän karjunkin tulee nähdä, haistaa ja kuulla muita sikoja.

Vesi ja ruokinta

Minipossun tulee saada riittävästi sopivaa ravintoa ja juotavaa. Ruokaa tulee antaa vähintään kerran päivässä ja lisäksi tulee tarjota kuitupitoista ja pureskeltavaa mahantäytettä (esim. heinä). Raikasta vettä tulee olla jatkuvasti tarjolla. Ruokajätettä ei saa käyttää minipossujen ruokintaan. Ruokajäte tarkoittaa lihaa (nisäkkään tai linnun) sisältävää jätettä.

Terveyden ja sairaanhoito, lopettaminen, raadonhävitys

Minipossun terveydestä ja yleisestä hyvinvoinnista sekä puhtaudesta ja sen tarvitsemasta muusta kehonhoidosta on huolehdittava, ja nämä on tarkistettava vähintään päivittäin. Sorkat on tarkastettava riittävän usein ja hoidettava tarvittaessa. Karjun torahampaat saa lyhentää siihen pätevän henkilön toimesta, jos se on tarpeellista muiden eläinten vahingoittumisen estämiseksi tai ihmisten turvallisuuden vuoksi.

Sairaan possun on saatava tarvitsemaansa hoitoa.

Lopettaminen tulee tarvittaessa tehdä mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Minipossu saadaan lopettaa ainoastaan ampumalla taikka sähkövirtaa tai hiilidioksidia käyttämällä tai murtamalla alle kolme kiloa painavan eläimen niska nopeasti ja tehokkaasti, tai eläinlääkärin toimesta asianmukaista nukutusainetta käyttämällä.

Lähes koko Suomi kuuluu sikojen raadonkeräilyalueeseen, jolla minipossut tulee toimittaa raadonkeräilyyn. Vaihtoehtoisesti possun voi tuhkata ja tuhkat saa haudata tai ripotella myös raadonkeräilyalueelle. Syrjäisellä alueella, tai aluehallintoviraston luvalla raadonkeräilyalueelle, siat voi haudata paikkaan, jossa riskit ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle ovat mahdollisimman vähäiset. Syrjäisellä alueella possun saa toimittaa myös kaatopaikalle tai koko Suomessa tuotantoeläimille hyväksyttyihin poltto- tai kompostointilaitoksiin.

Lääkityksistä ja kuolleista sioista tulee pitää kirjaa vähintään kolme vuotta tiedot säilyttäen.

Pitopaikka

Pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen, minipossun tarpeet huomioiden.  Palovaara ja karkaamisvaara tulee minimoida sekä tuholaistorjunnasta huolehtia. Pitopaikassa tulee olla erilliset makuu-, ruokinta- ja ulostamisalue. Lainsäädännön tilavaatimus 1 m2/possu ei riitä. Ympärivuotinen ulkona pito vaatii minipossulle lämpimän sisätilan.

Minipossua ei saa pitää paikoilleen kytkettynä ja kuljetushäkissä, tms. pienikokoisessa tilassa vain kuljetuksen, sairauden, tms. tilapäisen ja hyväksyttävän syyn takia.

Minipossu ei saa ulkoilla vapaana 1.6.2018 alkaen. Lue täältä tarkka ohjeistus koskien sikojen ulkoilua!

 

Jalostus ja kasvatus

Minipossujen jalostuksessa on otettava huomioon eläinsuojelulliset näkökohdat sekä minipossujen terveys. Emakolle tulee olla sopivaa pesänrakennusmateriaalia. Porsaille tulee olla tarvittaessa asianmukainen lämmitin. Teräviä hampaita ei saa rutiinisti hioa nisävaurioiden välttämiseksi. Kastraatiot hoitaa minipossuilla eläinlääkäri nukutusta, puudutusta ja kipulääkitystä käyttäen. Alle 28 vrk ikäistä porsasta ei saa poikkeuksia lukuun ottamatta vieroittaa emakosta.

Tunnistusmerkintä

Vuoteen 2012 asti minipossulle riitti tunnistusmerkinnäksi mikrosiru, mutta nykyään minipossulla kuuluisi olla merkintätunnus korvamerkissä tai tatuoituna korvaan tai reiden ulkopintaan. Tatuointi ei etenkään tummalla minipossulla pysy lukukelpoisena. Korvamerkkejä käytettäessä korvan repeämisriski on olennainen uteliailla possuilla; lisäksi korvamerkin poistaminen ja vaihtaminen on helppoa, jos possun historiaa haluttaisiin muuttaa. Suurimmalla osalla suomalaisista minipossuista onkin vain mikrosiru niskassa ja korvamerkki pöytälaatikossa, ja tämä on hiljaisesti viranomaisten keskuudessa hyväksytty. Halutessasi voit hankkia mikrosirun lukijan ja korvamerkkien asettamispihdit viranomaiskontaktien varalle. Mahdollisen valvonnan alkaessa asiasta varmasti myös kerrottaisiin minipossuväen keskuudessa. Eläintarhaeläinten tunnistusmerkintä pelkillä mikrosiruilla on yleinen käytäntö, johon ei löydy oikeutusta laista ja jota perustellaan sillä, etteivät eläintarhaeläimet päädy elintarvikeketjuun, joten vastaavaa perustelua voinee tarvittaessa yrittää käyttää minipossuilla.

Minipossuyhdistys pyrkii palauttamaan lain alkuperäiseen muotoon myös virallisesti. Aiheesta on tehty mm. vuonna 2015 adressi Maa- ja Metsätalousministeriölle sekä Eviralle, johon tuli valitettavasti tässä vaiheessa kielteinen vastaus EU-lainsäädäntöön (2008/71/EY) vedoten.

Sikarekisteri

Yhdenkin minipossun pitäjän tulee rekisteröityä sikaeläinten pitäjäksi oman kuntansa maaseutuelinkeinoviranomaiselle, sekä tehdä ilmoitukset sikarekisteriin minipossujen siirroista, luovutuksesta tai vastaanotosta 7 päivän sisällä tapahtumasta.

Siirtoilmoitus: Siirtäjä ilmoittaa: lähtöpitopaikan tunnus, minipossun merkintätunnus, tulopitopaikan tunnus

Poistoilmoitus: Luovuttaja ilmoittaa: minipossun merkintätunnus, vastaanottajan asiakas/tilatunnus ja vastaanottajan pitopaikkatunnus

Ostoilmoitus: Vastaanottaja ilmoittaa: minipossun merkintätunnus, luovuttajan asiakas-/tilatunnus, tulopitopaikantunnus

Sikamääräilmoitukset (syntyneet porsaat, kuolleet porsaat, kuolleet aikuiset, sikojen lukumäärä kuukauden 1. päivä) tehdään Eviran sikarekisteriin vuosikolmanneksittain viimeistään 31.5., 30.9. ja 31.1.

Sikarekisteriin kuuluminen on erittäin tärkeää mm. sikataudeista tiedottamiseksi ja riskienarvioimiseksi. Voit ilmoittaa possun rekisteriin, vaikka myyjä ei olisi sikarekisterissä, eikä tästä tule kenellekään sanktioita. Muistathan ilmoittaa possusi myös Suomen Minipossuyhdistyksen yksilörekisteriin.