Suomen Minipossuyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Syyskokous
Sijainti: Facebook
Päivämäärä: Sunnuntai 18.11.2018
Aloitusaika klo: 17.00

Osallistujat: Marjo Saarimaa, Jenni Nieminen, Sari Salas, Lauri Lindblom, Hanna Itkonen, Päivi Huhtinen, Minna Maria Hölttä, Anu Kreivilä, Katja Leppänen, Tiina Laiho, Sinikka Satela, Katja Leppänen, Nina Hietala, Elina Hänninen, Mika Nousiainen
Esityslistan kohteet ja päätökset

1. Kokouksen avaus
PÄÄTÖS: Yhdistyksen puheenjohtaja Marjo Saarimaa avasi kokouksen klo 17.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan sekä kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
PÄÄTÖS: Valittiin kokoukseen seuraavat toimijat: Pj Marjo Saarimaa sihteeri Jenni Nieminen, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Sari Salas ja Tiina Laiho

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen.
PÄÄTÖS: Todettiin, että yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, koska se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Äänestysluetteloksi vahvistettiin osallistujat.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
PÄÄTÖS: Kokouksen esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Mahdollisten kunniajäsenten valinta.
PÄÄTÖS: Kunniajäseniksi vuodeksi 2018 valittiin Minna Maria Hölttä, Marjo Saarimaa ja Jenni Nieminen. Perusteena aktiivinen toimiminen yhdistyksessä. Nimitys vapauttaa halutessa kyseisen vuoden jäsenmaksusta sekä nimetyt saavat kunniakirjat ja heidät esitellään jäsenjulkaisu Kärsäkkäässä.

6. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi.
PÄÄTÖS: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Saarimaa.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (5-8 henkilöä).
PÄÄTÖS: Päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä on 5-8 henkilöä.

8. Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Marjo Saarimaan lisäksi hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet: Jenni Nieminen. Maikki Haapalahti (taloudenhoitaja), Janita Horppu (minipossurekisteri), Nina Hietala (jäsenrekisteri), Päivi Huhtinen, Minna Maria Hölttä ja Elina Hänninen.

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi.

10. Talousarvion hyväksyminen seuraavaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin talousarvio.

11. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Nostettiin perusjäsenmaksua, muut maksut pysyvät ennallaan: jäsen 12 euroa (aiemmin 10 euroa), kasvattajajäsen 20 euroa. Kasvattajan lisäämä porsaan ostaja 2 euroa (edellyttää porsaan rekisteröintiä). Jäsenyys kestää kalenterivuoden (marrasjoulukuussa liittyneet ovat jäseniä seuraavan vuoden ajan).

12. Kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Tilintarkastajiksi valittiin Tiina Laiho ja Maritta Bergqvist. Varalle Hanna Itkonen ja Katja Leppänen.

13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mahdollisten matkakorvausten määrittäminen yhdistystä edustettaessa: Päätettiin, että yhdistys voi erillisestä hakemuksesta ja hallituksen päätöksellä korvata matkakulut minipossujen esittelyyn, mikäli tilaisuuden järjestäjä ei niitä pyynnöstä huolimatta korvaa. Lähtökohtaisesti korvataan matkakuluja tapahtumiin, joista saadaan erittäin hyvää näkyvyyttä tai josta järjestäjä ei tavoittele voittoa tai saa merkittävää taloudellista hyötyä, sekä mukana on mieluiten possu(ja).

14. Muut esille tulevat asiat:

  1. Jenni Nieminen tiedotti Possujen nimipäiväkalentereista: tilauksia 31 kpl, hallitukselle 8 kpl, muita kiitoksia 6 kpl (Evira, MMM, SEY, Tuulispää, Faunatar, Anu ja Kalle Kreivilä), lahjoituksia 2 kpl (SOS-lapsikylä, jossa vierailtu possun kanssa, ja possunomistaja, joka tekee possujen kera työtä nuorison kanssa) =47 kpl (+Jennille 3 kpl=50 kpl), magneetteja 30 kpl. Marjolla kiitokseksi muki, jossa magneettikuva ja yhdistyksen logo. Tulot 620 €, menot (Vistaprint, kuoret, postit) 549,91 €, tuottoa 70,09 € + jäljellä 5 magneettia ja 15 postimerkkiä.
  2. Anu Kreivilä tiedotti, että yhdistyksen vanha pankkitili on lakkautettu ja sinne tulleet maksut siirretty uudelle tilille. Nyt jos joku vielä maksaa vanhalla laskulla, pankki herjaa heti eikä raha liiku.

15. Kokouksen päättäminen.

PÄÄTÖS: Kokous päätettiin kello 19:18.

Liitteet:
Talousarvio 2019
Toimintasuunnitelma 2019